pikto img
pikto img
pikto img

Ogłoszenia

 

 

 

KOMFORT MEBLE K.K. ZAWISTOWSCY SP. J. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pt. Promocja gospodarcza firmy KOMFORT MEBLE na rynkach zagranicznych w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych  Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Cel projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy KOMFORT MEBLE poprzez rozszerzenie terytorium rynków zbytu oraz intensyfikację działań proeksportowych za granicą, własnej marki produktowej OLTA.

Efekty projektu:

  • pozyskanie nowych klientów na zagranicznych rynkach zbytu;
  • nawiązanie współpracy z potencjalnymi kontrahentami;
  • wzrost rozpoznawalności marki OLTA.
     

Wartość projektu: 1.223.330,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:   600.000,00 PLN
Umowa nr: UDA-POIR.03.03.03-20-003/16-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR1

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma "komfort meble" k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na oświetlenie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma "komfort meble" k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na podłogę dębową.

olta.pl unia image
olta.pl unia image
olta.pl unia image