pikto img
pikto img
pikto img
pikto img

Ogłoszenia

 

 

PROJEKT 1

KOMFORT MEBLE K.K. ZAWISTOWSCY SP. J. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pt. Promocja gospodarcza firmy KOMFORT MEBLE na rynkach zagranicznych w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych  Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Cel projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy KOMFORT MEBLE poprzez rozszerzenie terytorium rynków zbytu oraz intensyfikację działań proeksportowych za granicą, własnej marki produktowej OLTA.

Efekty projektu:

  • pozyskanie nowych klientów na zagranicznych rynkach zbytu;
  • nawiązanie współpracy z potencjalnymi kontrahentami;
  • wzrost rozpoznawalności marki OLTA.
     

Wartość projektu: 1.223.330,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:   600.000,00 PLN
Umowa nr: UDA-POIR.03.03.03-20-003/16-00

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 1

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma "komfort meble" k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na oświetlenie.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 2

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma "komfort meble" k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na podłogę dębową.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 1/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 1/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na płytę komórkową.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 2/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 2/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na pendrive i ołówki.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 3/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 3/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na wizytówki i zaproszenia.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 4/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 4/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na panel promocyjny.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 5/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 5/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na żaluzje aluminiową.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 6/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 6/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na spiek.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 7/11/2107

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 7/11/2107

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na projekt stoiska.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 8/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 8/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na trisystem.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 9/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 9/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na panel promocyjny.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 10/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 10/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na żaluzje.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 11/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 11/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na montaż i demontaż stoiska.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 12/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 12/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na logo olta.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 13/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 13/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na transport.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 14/03/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 14/03/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na transport lądowy i morski ICFF Nowy Jork 2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 15/03/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 15/03/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na transport lądowy i morski ICFF Nowy Jork 2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 1/02/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 1/02/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą i szkoleniową.


PROJEKT 2

Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy olta K.K Zawistowscy Sp. J. poprzez zarządzanie wzornictwem

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję  etap I, I Osi priorytetowej: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 2020

 

PROTOKÓŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY OTRZYMANEJ NA ZAPYTANIE OFERTOWE 01/10/2017 NA WYKONANIE AUDYTU STRATEGII WZORNICZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 26/10/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 26/10/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na elementy konstrukcji TRI-system.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 23/11/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 23/11/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi montażu i demontażu stoiska targowego na Targi IMM Cologne w Niemczech. 

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 23/1/11/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 23/1/11/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi transportu na trasie Ignatki  / Kolonia, Kolonia / Ignatki.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 26/11/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 26/11/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawa dwóch sztuk  logo olta.

olta.pl unia image
olta.pl unia image
olta.pl unia image