pikto img
pikto img
pikto img
pikto img

Ogłoszenia

Dotacja na kapitał obrotowy dla OLTA K. K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Dotacja na kapitał obrotowy dla OLTA K. K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla OLTA K. K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA

W ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - 500 000 000,00 zł.


Wartość projektu: 125 738,58 zł
Udział Funduszy Europejskich: 125 738,58 zł

Beneficjent: OLTA K. K. ZAWISTOWSCY SPÓŁKA JAWNA

 

 

PROJEKT 1

KOMFORT MEBLE K.K. ZAWISTOWSCY SP. J. informuje, iż w dniu 29 grudnia 2016 r. została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pt. Promocja gospodarcza firmy KOMFORT MEBLE na rynkach zagranicznych w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych  Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Cel projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy KOMFORT MEBLE poprzez rozszerzenie terytorium rynków zbytu oraz intensyfikację działań proeksportowych za granicą, własnej marki produktowej OLTA.

Efekty projektu:

  • pozyskanie nowych klientów na zagranicznych rynkach zbytu;
  • nawiązanie współpracy z potencjalnymi kontrahentami;
  • wzrost rozpoznawalności marki OLTA.
     

Wartość projektu: 1.223.330,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:   600.000,00 PLN
Umowa nr: UDA-POIR.03.03.03-20-003/16-00

PROJEKT 2

PROJEKT 2

 

OLTA K.K. ZAWISTOWSCY SP. J. informuje, iż w dniu 17 marca 2020 r. została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pn. ?Promocja gospodarcza firmy OLTA na rynkach zagranicznych? w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy OLTA poprzez rozszerzenie terytorium rynków zbytu oraz intensyfikację działań proeksportowych za granicą, własnej marki produktowej OLTA oraz OLTA CONCEPT STORE.

 

Efekty projektu:

- wzrost rozpoznawalności marki OLTA i OLTA CONCEPT STORE,

- zwiększenie ilości sprzedaży przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów stałych.

 

Wartość projektu: 747 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 430 280,00 PLN

Umowa nr: POIR.03.03.03-20-014/19-00

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 1

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma "komfort meble" k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na oświetlenie.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 2

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma "komfort meble" k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na podłogę dębową.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 1/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 1/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na płytę komórkową.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 2/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 2/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na pendrive i ołówki.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 3/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 3/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na wizytówki i zaproszenia.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 4/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 4/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na panel promocyjny.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 5/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 5/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na żaluzje aluminiową.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 6/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 6/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na spiek.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 7/11/2107

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 7/11/2107

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na projekt stoiska.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 8/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 8/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na trisystem.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 9/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 9/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na panel promocyjny.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 10/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 10/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na żaluzje.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 11/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 11/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na montaż i demontaż stoiska.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 12/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 12/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na logo olta.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 13/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 13/11/2017

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na transport.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 14/03/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 14/03/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na transport lądowy i morski ICFF Nowy Jork 2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 15/03/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 15/03/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na transport lądowy i morski ICFF Nowy Jork 2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 1/02/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 1 NR 1/02/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą i szkoleniową.


PROJEKT 2

Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy olta K.K Zawistowscy Sp. J. poprzez zarządzanie wzornictwem

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję  etap I, I Osi priorytetowej: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 2020

 

PROTOKÓŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY OTRZYMANEJ NA ZAPYTANIE OFERTOWE 01/10/2017 NA WYKONANIE AUDYTU STRATEGII WZORNICZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 26/10/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 26/10/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na elementy konstrukcji TRI-system.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 23/11/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 23/11/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi montażu i demontażu stoiska targowego na Targi IMM Cologne w Niemczech. 

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 23/1/11/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 23/1/11/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi transportu na trasie Ignatki  / Kolonia, Kolonia / Ignatki.

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 26/11/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE PROJEKT 3 NR 26/11/2018

W związku z realizacją projektu pn. "promocja gospodarcza firmy "komfort - meble" na rynkach zagranicznych" w ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie mśp w promocji marek produkowanych - go to brand, programu operacyjnego inteligentny rozwój, 2014-2020 firma olta k.k. Zawistowscy spółka jawna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostawa dwóch sztuk  logo olta.

olta.pl unia image
olta.pl unia image
olta.pl unia image